Sunday, July 5, 2009

Di Antara Silsilah Arab dan Utusan Allah Ta'ala.Jazirah Arab terbentang luas, terletak antara benua Asia dan Afrika. Dengan luas kurang lebih 3,1 juta km2, negeri ini bagaikan titik pusat dunia. Pada masa itu, Jazirah Arab dibahagi kepada lapan bahagian, iaitu: Hijaz, Yaman, Hadhramaut, Muhrah, 'Oman, Al-Hasa, Najd dan Ahqaf.

Hijaz terletak ditepi Laut Merah sebelah Tenggara. Di wilayah inilah terdapat kota Makkah yang ada bangunan Masjidil Haram. Di tengah-tengah masjid ini berdirilah Ka'bah. Rumah suci Ka'bah ini disebut juga dengan "BaitulLah".

Yaman berada di Selatan Hijaz. Disebut Yaman sebab berada di sebelah kanan Ka'bah (yamin). Di Yaman ini ada kota-kota bersejarah yang dilukiskan oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi seperti Saba', Shan'aa, Ma'arib, Hudaidah dan Aden.

Hadhramaut terletak disebelah Timur Yaman dan tepi Lautan Hindi. Muhrah disebelah.Timur dari Hadhramaut. 'Oman di Utara dan bersambung dengan teluk Parsi. Al-Hasa dipantai teluk Parsi dan panjangnya sampai ke tepi sungai Euphrates.

Najd terletak antara Hijaz dan negeri Yamamah. Tanahnya datar dan luas. Di utara bersambung dengan Syam, di Timur dengan Iraq. Ahqaf terletak di selatan, sebelah barat Daya dari 'Oman.

Qabilah-qabilah Arab ini memiliki beberapa jenis kulit sesuai dengan asal keturunan nenek moyang mereka. Yang berkulit putih berasal dari Persia, berkulit kuning dari Cina dan yang berkulit hitam berasal dari Afrika. Ketiga macam jenis kulit itu semuanya berasal dari keturunan Nabi Nuh yang bernama: Sam, Yafits dan Ham. Dan karena bercampur baur, maka semakin beraneka ragamlah jenis kulit manusia di Jazirah ini.

Secara lebih detail bangsa Arab tersebut dibagi dalam tiga bagian berdasarkan asal usulnya:

1. Bangsa Arab Al-'Arabaa', mereka ini yang Ash dari keurunan Iram bin Sam bin Nuh. Puak ini terurai menjadi bangsa-bangsa: 'Aad, Tsamud, Amim, Amil, Thasam, Jadies, 'Imlieq, Jurhum Ula dan Wabar, dari keturunan ini pulalah lahirnya Nabi Isma'il putra Nabi Ibrahim as. Bangsa 'Aad dan Tsamud ini pernah dimusnahkan oleh Allah, sebagaimana termaktub didalam Al-Qur'an.

2. Bangsa Arab Al-'Aaribah keturunan Nabi Hud didaerah Yaman. Mereka ini dikenal dengan bangsa Saba'iyyah (Saba). Ketika tanah Yaman dihanyutkan oleh air bah, kerajaan mereka terpecah menjadi tiga kerajaan.

3. Bangsa Arab Al-Musta'rabah adalah yang ditetapkan sebagai bagsa Arab, mereka adalah keturunan Nabi Ismail as, yang nantinya silsilah beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

Rujukan: Kumpulan Peta Siroh Nabi Muhammad S.A.W

No comments: